Koreanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Дорогой Иван,
소연이에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
부모님께,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
안녕 현주야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
야 미영아,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
미영,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
내 사랑에게,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
사랑하는 현정씨
Informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за письмо.
편지 주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
...관련 계획이 있나요?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Я был рад услышать, что...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... тоже шлет привет.
...도 안부를 물으십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
...께도 안부 전해 주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Används när du vill få ett svarsbrev
Ответь как можно скорее
빨리 답장 주세요.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Напиши, если/когда...
... 이면 답장을 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
사랑합니다.
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
그리운 마음 담아 ... 가.
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
С наилучшими пожеланиями,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
감사하며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
... 드림 (보냄)
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
사랑을 보내며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
사랑하는 마음으로,
Informellt, används när du skriver till din familj