Japanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Дорогой Иван,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
太郎くんへ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
太郎くんへ
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
太郎へ
Informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за письмо.
お手紙ありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
長い間連絡してなくてごめんね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
しばらく連絡を取ってなかったね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
・・・・をお知らせします。
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
・・・・を報告します。
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Я был рад услышать, что...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... тоже шлет привет.
・・・・がよろしく言っていました。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
・・・・によろしく言っておいてね。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
お返事を待っています。
Används när du vill få ett svarsbrev
Ответь как можно скорее
はやく返事を書いてね。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Напиши, если/когда...
・・・・の時は連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
なにか報告があったらまた教えてください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
С наилучшими пожеланиями,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
またね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
体に気をつけてね
Informellt, används när du skriver till din familj