Italienska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Дорогой Иван,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
Amore mio,
Informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за письмо.
Grazie per avermi scritto.
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Я был рад услышать, что...
Sono davvero felice di sapere che...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... тоже шлет привет.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
Spero di avere presto tue notizie.
Används när du vill få ett svarsbrev
Ответь как можно скорее
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Напиши, если/когда...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
С наилучшими пожеланиями,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
Con tanto amore
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
Con affetto,
Informellt, används när du skriver till din familj