Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Дорогой Иван,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за письмо.
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Я был рад услышать, что...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... тоже шлет привет.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Ответь как можно скорее
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Напиши, если/когда...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
С наилучшими пожеланиями,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj