Engelska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Дорогой Иван,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
Dearest John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за письмо.
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... тоже шлет привет.
…sends his / her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsbrev
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
I love you.
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj