Danska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Дорогой Иван,
Kære John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
Kære Mor / Far,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
Kære Onkel Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
Kære,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
Kæreste,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
Kæreste John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за письмо.
Tak for dit brev,
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Det var godt at høre fra dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Har du lavet nogle planer den...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Я был рад услышать, что...
Jeg var henrykt at høre om...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
Jeg var så ked af at høre at...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... тоже шлет привет.
... siger hej.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
Sig hej til... for mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
Ответь как можно скорее
Skriv tilbage snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Напиши, если/когда...
Skriv endelig tilbage når...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
Have det godt.
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
Jeg elsker dig.
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
De bedste ønsker,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
С наилучшими пожеланиями,
Med de bedste ønsker,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
Venligste hilsner,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
Alt det bedste,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
Kærligst,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
Masser af kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
Meget kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj