Japanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dragă Andrei,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dragă Mamă/Tată,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dragă unchiule Andrei,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Dragă Andrei,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Bună Andrei!
太郎くんへ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Salut Andrei!
太郎くんへ
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Draga mea,/Dragul meu,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Iubitul meu, / Iubita mea,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dragul meu Andrei,
太郎へ
Informellt, används när man adresserar en partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
お手紙ありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
長い間連絡してなくてごめんね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
・・・・をお知らせします。
Används när du har viktiga nyheter
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
・・・・を報告します。
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Am aflat cu plăcere faptul că...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... îţi transmite toată dragostea.
・・・・がよろしく言っていました。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salută pe ...din partea mea.
・・・・によろしく言っておいてね。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
お返事を待っています。
Används när du vill få ett svarsbrev
Scrie-mi înapoi curând.
はやく返事を書いてね。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Trimite-mi un răspuns când... .
・・・・の時は連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
なにか報告があったらまた教えてください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Aveţi grijă de voi!
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Te iubesc!
好きだよ
Används när du skriver till din partner
Toate cele bune,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Cu drag,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cele mai calde urări,
またね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Toate cele bune,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cu toată dragostea,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cu drag,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Cu mult drag,
体に気をつけてね
Informellt, används när du skriver till din familj