Engelska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dragă Andrei,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dragă Mamă/Tată,
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dragă unchiule Andrei,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Dragă Andrei,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Bună Andrei!
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Salut Andrei!
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Draga mea,/Dragul meu,
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Iubitul meu, / Iubita mea,
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dragul meu Andrei,
Dearest John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
I am delighted to announce that…
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Am aflat cu plăcere faptul că...
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... îţi transmite toată dragostea.
…sends his / her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salută pe ...din partea mea.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsbrev
Scrie-mi înapoi curând.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Trimite-mi un răspuns când... .
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Aveţi grijă de voi!
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Te iubesc!
I love you.
Används när du skriver till din partner
Toate cele bune,
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Cu drag,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cele mai calde urări,
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Toate cele bune,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cu toată dragostea,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cu drag,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Cu mult drag,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj