Ungerska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
Kedves John!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
Kedves Anya / Apa!
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
Szia John!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
Szia John!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
John!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
Kedvesem / Drágám!
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
Kedvesem / Drágám!
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Drága John!
Informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por sua carta.
Köszönöm a leveledet.
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
Jó volt megint hallani felőled.
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
Van már valami programod...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Örömmel hallottam, hogy ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...manda lembranças.
... is üdvözletét küldi.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
Várom a válaszodat.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escreva novamente em breve.
Írj hamar.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escreva de volta quando...
Írj, amint ....
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Írj, ha többet megtudsz.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
Vigyázz magadra.
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
Szeretlek
Används när du skriver till din partner
Abraços,
Legjobbakat!
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Com carinho,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
Üdvözlettel,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
Legjobbakat!
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
Szeretettel,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informellt, används när du skriver till din familj