Tjeckiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
Milý Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
Milá maminko, Milý tatínku,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Milý strýčku Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
Ahoj Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
Čau Johne,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
Johne,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
Můj milý/Moje milá,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Nejdražší Johne,
Informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por sua carta.
Děkuji za Tvůj dopis.
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
Už máš nějaké plány na... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
Je mi moc líto, že...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...manda lembranças.
... posílá pozdrav!
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
Pozdravuj ode mě... .
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
Těším se na tvojí odpověď.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escreva novamente em breve.
Napiš brzy.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escreva de volta quando...
Napiš mi prosím, až...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
Opatruj se.
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
Miluji tě.
Används när du skriver till din partner
Abraços,
S přáním všeho nejlepšího,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Com carinho,
Mějte se moc hezky,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
Jen to nejlepší,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
S láskou,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj