Thailändska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
เรียน จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
ว่าไง จอห์น
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
จอห์น
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
ที่รักของฉัน
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
สุดที่รักของฉัน
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por sua carta.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...manda lembranças.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Används när du vill få ett svarsbrev
Escreva novamente em breve.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escreva de volta quando...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
ฉันรักคุณ
Används när du skriver till din partner
Abraços,
ขอให้โชคดี
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Com carinho,
ขอให้โชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
โชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
ด้วยความรักยิ่ง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
รักอย่างมาก
Informellt, används när du skriver till din familj