Spanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
Querido Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
Mamá / Papá:
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Querido tío José:
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
Hola Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
Hola Juan:
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
Juan:
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
Querido:
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
Mi amor:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Amado Juan:
Informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por sua carta.
Gracias por su / tu carta.
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
Escribo para decirle / decirte que...
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Me complace anunciar que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
Siento informarte que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
Lamenté mucho cuando escuché que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...manda lembranças.
X te envía muchos cariños.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
Saluda a X de mi parte.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
Espero saber de ti pronto.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escreva novamente em breve.
Escríbeme pronto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escreva de volta quando...
Escríbeme cuando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Escríbeme cuando tengas más información.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
Cuídate / Cuídense
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
Te amo,
Används när du skriver till din partner
Abraços,
Cariños,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Com carinho,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
Mis mejores deseos,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
Con todo mi amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
Con todo mi amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
Con amor,
Informellt, används när du skriver till din familj