Ryska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
Дорогой Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
Дорогая мама/папа
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Дорогой дядя Петя,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
Привет, Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
Здорово, Иван,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
Иван,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
Любимый (ая),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
Дорогой мой...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Милый Иван,
Informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por sua carta.
Спасибо за письмо.
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Извини, что так долго не писал(а)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Мы так давно не общались
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
С удовольствием сообщаю, что...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Я был рад услышать, что...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
Я так сожалею о...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...manda lembranças.
... тоже шлет привет.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
Передай ... привет от меня.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
Надеюсь на скорый ответ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escreva novamente em breve.
Ответь как можно скорее
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escreva de volta quando...
Напиши, если/когда...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
Береги себя.
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
Я тебя люблю.
Används när du skriver till din partner
Abraços,
С наилучшими пожеланиями
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Com carinho,
С наилучшими пожеланиями,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
С уважением..
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
Всего наилучшего,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
С любовью,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
Я вас люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
Люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj