Nederländska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Lieve Jan
Informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por sua carta.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...manda lembranças.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escreva novamente em breve.
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escreva de volta quando...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
Abraços,
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Com carinho,
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj