Japanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
太郎くんへ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
太郎くんへ
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
太郎へ
Informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por sua carta.
お手紙ありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
長い間連絡してなくてごめんね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
・・・・をお知らせします。
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
・・・・を報告します。
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...manda lembranças.
・・・・がよろしく言っていました。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
・・・・によろしく言っておいてね。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
お返事を待っています。
Används när du vill få ett svarsbrev
Escreva novamente em breve.
はやく返事を書いてね。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escreva de volta quando...
・・・・の時は連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
なにか報告があったらまた教えてください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
Abraços,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Com carinho,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
またね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
体に気をつけてね
Informellt, används när du skriver till din familj