Italienska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Amore mio,
Informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por sua carta.
Grazie per avermi scritto.
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Sono davvero felice di sapere che...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...manda lembranças.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
Spero di avere presto tue notizie.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escreva novamente em breve.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escreva de volta quando...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Abraços,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Com carinho,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
Con tanto amore
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
Con affetto,
Informellt, används när du skriver till din familj