Engelska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Dearest John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por sua carta.
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
I am delighted to announce that…
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...manda lembranças.
…sends his / her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escreva novamente em breve.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escreva de volta quando...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
I love you.
Används när du skriver till din partner
Abraços,
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Com carinho,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj