Svenska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Beste Jan
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Beste mama / papa
Hej mamma/pappa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Beste oom Jeroen
Hej farbror/morbror Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Jan
Hejsan John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hoi Jan
Halloj John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Jan
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Lieve ...
Min kära,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Liefste ...
Min älskling,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Lieve Jan
Min käre John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Tack för ditt brev.
Används när du svarar på korrespondens
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
Heb je al plannen voor ...?
Har ni några planer för ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Ik was erg blij om te horen dat ...
Det glädjer mig att höra att ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Helaas moet ik je melden dat ...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Het spijt me te moeten horen dat ...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... doet jou de groeten.
... hälsar.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Doe ... de groeten namens mij.
Hälsa ... från mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ik hoop snel van jou te horen.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
Schrijf me snel terug.
Skriv tillbaka snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skriv gärna tillbaka när ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Meddela mig då du vet något mer.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Het ga je goed.
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
Ik hou van je.
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
Hartelijke groeten,
Varma hälsningar,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Met hartelijke groeten,
Hjärtliga hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Hjärtligaste hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Jag önskar dig allt gott,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Många kramar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Kramar,
Informellt, används när du skriver till din familj
Liefs,
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj