Kinesiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Beste Jan
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Beste mama / papa
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Beste oom Jeroen
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Jan
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hoi Jan
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Jan
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Lieve ...
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Liefste ...
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Lieve Jan
最亲爱的约翰,
Informellt, används när man adresserar en partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
谢谢您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
Heb je al plannen voor ...?
你有没有...的计划?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
很高兴宣布...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Ik was erg blij om te horen dat ...
听到...我非常高兴
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Helaas moet ik je melden dat ...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Het spijt me te moeten horen dat ...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... doet jou de groeten.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Doe ... de groeten namens mij.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ik hoop snel van jou te horen.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsbrev
Schrijf me snel terug.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Schrijf me snel terug wanneer ...
当...,请回复
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Het ga je goed.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Ik hou van je.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
Hartelijke groeten,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Met hartelijke groeten,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Liefs,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj