Franska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Beste Jan
Cher Benjamin,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Beste mama / papa
Chère Maman / Cher Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Beste oom Jeroen
Cher Oncle Jeremy,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Jan
Salut Sylvain,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hoi Jan
Coucou Daniel,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Jan
Victor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Lieve ...
Mon chéri / Ma chérie,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Liefste ...
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Lieve Jan
Mon très cher Christophe,
Informellt, används när man adresserar en partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Merci pour votre lettre.
Används när du svarar på korrespondens
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Används när du svarar på korrespondens
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Je t'écris pour te dire que...
Används när du har viktiga nyheter
Heb je al plannen voor ...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Ik was erg blij om te horen dat ...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Helaas moet ik je melden dat ...
J'ai le regret de vous informer que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Het spijt me te moeten horen dat ...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... doet jou de groeten.
...envoie ses salutations.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Doe ... de groeten namens mij.
Dis bonjour à... de ma part.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ik hoop snel van jou te horen.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Används när du vill få ett svarsbrev
Schrijf me snel terug.
Écris-moi vite.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Schrijf me snel terug wanneer ...
Écris-moi quand...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Het ga je goed.
Prends soin de toi.
Används när man skriver till familj och vänner
Ik hou van je.
Je t'aime.
Används när du skriver till din partner
Hartelijke groeten,
Tous mes vœux,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Met hartelijke groeten,
Amitiés,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Amicalement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Bien à vous/toi,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Tendrement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Bises,
Informellt, används när du skriver till din familj
Liefs,
Bisous,
Informellt, används när du skriver till din familj