Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Beste Jan
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Beste mama / papa
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Jan
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hoi Jan
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Jan
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Lieve ...
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Liefste ...
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Lieve Jan
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Het ga je goed.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Liefs,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj