Kinesiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

소연이에게
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
부모님께,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
안녕 현주야!
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
야 미영아,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
미영,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
내 사랑에게,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
내가 제일 사랑하는 ... 에게
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
사랑하는 현정씨
最亲爱的约翰,
Informellt, används när man adresserar en partner
편지 주셔서 감사합니다.
谢谢您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

말해줄게 있어서 편지를 써요.
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
...관련 계획이 있나요?
你有没有...的计划?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
...을 알려주게 되어 기뻐.
很高兴宣布...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
听到...我非常高兴
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
... 소식을 들으니 참 유감이야.
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...도 안부를 물으십니다.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
...께도 안부 전해 주십시오.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsbrev
빨리 답장 주세요.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
... 이면 답장을 주세요.
当...,请回复
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
건강히 지내세요.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
사랑합니다.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
그리운 마음 담아 ... 가.
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
그리운 마음 담아 ... 드림
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
감사하며, ... 드림
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
... 드림 (보냄)
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑을 보내며, ... 드림
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑하는 마음으로,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj