Japanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

소연이에게
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
부모님께,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
삼촌께
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
안녕 현주야!
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
야 미영아,
太郎くんへ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
미영,
太郎くんへ
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
내 사랑에게,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
내가 제일 사랑하는 ... 에게
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
사랑하는 현정씨
太郎へ
Informellt, används när man adresserar en partner
편지 주셔서 감사합니다.
お手紙ありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
長い間連絡してなくてごめんね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

말해줄게 있어서 편지를 써요.
・・・・をお知らせします。
Används när du har viktiga nyheter
...관련 계획이 있나요?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
...을 알려주게 되어 기뻐.
・・・・を報告します。
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
...를 알려주게 되어 유감이야.
残念だけど・・・・をお知らせます。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
... 소식을 들으니 참 유감이야.
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...도 안부를 물으십니다.
・・・・がよろしく言っていました。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
...께도 안부 전해 주십시오.
・・・・によろしく言っておいてね。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
お返事を待っています。
Används när du vill få ett svarsbrev
빨리 답장 주세요.
はやく返事を書いてね。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
... 이면 답장을 주세요.
・・・・の時は連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
なにか報告があったらまた教えてください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
건강히 지내세요.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
사랑합니다.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
그리운 마음 담아 ... 가.
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
그리운 마음 담아 ... 드림
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
감사하며, ... 드림
またね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
... 드림 (보냄)
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑을 보내며, ... 드림
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑과 함께 보냅니다.
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑하는 마음으로,
体に気をつけてね
Informellt, används när du skriver till din familj