Danska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

소연이에게
Kære John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
부모님께,
Kære Mor / Far,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
삼촌께
Kære Onkel Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
안녕 현주야!
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
야 미영아,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
미영,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
내 사랑에게,
Kære,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Kæreste,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
사랑하는 현정씨
Kæreste John,
Informellt, används när man adresserar en partner
편지 주셔서 감사합니다.
Tak for dit brev,
Används när du svarar på korrespondens
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Det var godt at høre fra dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Används när du har viktiga nyheter
...관련 계획이 있나요?
Har du lavet nogle planer den...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
...을 알려주게 되어 기뻐.
Jeg er henrykt over at meddele at...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Jeg var henrykt at høre om...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
...를 알려주게 되어 유감이야.
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Jeg var så ked af at høre at...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...도 안부를 물으십니다.
... siger hej.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
...께도 안부 전해 주십시오.
Sig hej til... for mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
빨리 답장 주세요.
Skriv tilbage snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
... 이면 답장을 주세요.
Skriv endelig tilbage når...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
건강히 지내세요.
Have det godt.
Används när man skriver till familj och vänner
사랑합니다.
Jeg elsker dig.
Används när du skriver till din partner
그리운 마음 담아 ... 가.
De bedste ønsker,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
그리운 마음 담아 ... 드림
Med de bedste ønsker,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
감사하며, ... 드림
Venligste hilsner,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
... 드림 (보냄)
Alt det bedste,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑을 보내며, ... 드림
Kærligst,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑과 함께 보냅니다.
Masser af kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑하는 마음으로,
Meget kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj