Thailändska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

亲爱的约翰,
เรียน จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
ว่าไง จอห์น
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
จอห์น
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
ที่รักของฉัน
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
สุดที่รักของฉัน
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的来信。
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Används när du har viktiga nyheter
你有没有...的计划?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
听到...我非常高兴
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...致上他/她的祝福。
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Används när du vill få ett svarsbrev
尽快回复。
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
当...,请回复
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息时,请发送给我。
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
ฉันรักคุณ
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
ขอให้โชคดี
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
致以最衷心的祝福,
ขอให้โชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
โชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
ด้วยความรักยิ่ง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
รักอย่างมาก
Informellt, används när du skriver till din familj