Polska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

亲爱的约翰,
Drogi Janie,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
Drogi Wujku,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
Cześć Michale,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
Hej Janku,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
Janku,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
Mój Drogi/Moja Droga,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
Najdroższy/Najdroższa,
Informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的来信。
Dziękuję za Twój list.
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
Piszę, by przekazać Ci...
Används när du har viktiga nyheter
你有没有...的计划?
Czy masz już plany na...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
听到...我非常高兴
Ucieszyłem się słysząc, że...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
Z przykrością piszę, że...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
Tak przykro mi słyszeć, że...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...致上他/她的祝福。
Pozdrowienia od...
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
Pozdrów ode mnie...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
Czekam na Twoją odpowiedź.
Används när du vill få ett svarsbrev
尽快回复。
Odpisz szybko.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
当...,请回复
Odpisz, gdy...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息时,请发送给我。
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
Trzymaj się ciepło.
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
Kocham Cię.
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
Pozdrawiam serdecznie,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
致以最衷心的祝福,
Pozdrawiam ciepło,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
Serdecznie pozdrawiam,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
Ściskam,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
Buziaki,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
Ściskam serdecznie,
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
Mnóstwo buziaków,
Informellt, används när du skriver till din familj