Nederländska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

亲爱的约翰,
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
Lieve Jan
Informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的来信。
Hartelijk dank voor jouw brief.
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
你有没有...的计划?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
听到...我非常高兴
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...致上他/她的祝福。
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsbrev
尽快回复。
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
当...,请回复
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息时,请发送给我。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
致以最衷心的祝福,
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj