Japanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

亲爱的约翰,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
太郎くんへ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
太郎くんへ
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
太郎へ
Informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的来信。
お手紙ありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
長い間連絡してなくてごめんね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
しばらく連絡を取ってなかったね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
・・・・をお知らせします。
Används när du har viktiga nyheter
你有没有...的计划?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
・・・・を報告します。
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
听到...我非常高兴
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...致上他/她的祝福。
・・・・がよろしく言っていました。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
・・・・によろしく言っておいてね。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
お返事を待っています。
Används när du vill få ett svarsbrev
尽快回复。
はやく返事を書いてね。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
当...,请回复
・・・・の時は連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息时,请发送给我。
なにか報告があったらまた教えてください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
好きだよ
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
致以最衷心的祝福,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
またね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
体に気をつけてね
Informellt, används när du skriver till din familj