Danska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

亲爱的约翰,
Kære John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
Kære Mor / Far,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
Kære Onkel Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
Kære,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
Kæreste,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
Kæreste John,
Informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的来信。
Tak for dit brev,
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
Det var godt at høre fra dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Används när du har viktiga nyheter
你有没有...的计划?
Har du lavet nogle planer den...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
听到...我非常高兴
Jeg var henrykt at høre om...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
Jeg var så ked af at høre at...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...致上他/她的祝福。
... siger hej.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
Sig hej til... for mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
尽快回复。
Skriv tilbage snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
当...,请回复
Skriv endelig tilbage når...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息时,请发送给我。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
Have det godt.
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
Jeg elsker dig.
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
De bedste ønsker,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
致以最衷心的祝福,
Med de bedste ønsker,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
Venligste hilsner,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
Alt det bedste,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
Kærligst,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
Masser af kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
Meget kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj