Ryska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

佐藤君へ
Дорогой Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
Дорогая мама/папа
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
Дорогой дядя Петя,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
佐藤君へ
Привет, Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎くんへ
Здорово, Иван,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎くんへ
Иван,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
Любимый (ая),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
Дорогой мой...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
Милый Иван,
Informellt, används när man adresserar en partner
お手紙ありがとう。
Спасибо за письмо.
Används när du svarar på korrespondens
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Används när du svarar på korrespondens
長い間連絡してなくてごめんね。
Извини, что так долго не писал(а)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
しばらく連絡を取ってなかったね。
Мы так давно не общались
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

・・・・をお知らせします。
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を報告します。
С удовольствием сообщаю, что...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Я был рад услышать, что...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・をお知らせます。
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Я так сожалею о...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
・・・・がよろしく言っていました。
... тоже шлет привет.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・によろしく言っておいてね。
Передай ... привет от меня.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を待っています。
Надеюсь на скорый ответ.
Används när du vill få ett svarsbrev
はやく返事を書いてね。
Ответь как можно скорее
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
・・・・の時は連絡してください。
Напиши, если/когда...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
なにか報告があったらまた教えてください。
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
Береги себя.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
Я тебя люблю.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
С наилучшими пожеланиями
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
じゃあね
С наилучшими пожеланиями,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
またね
С уважением..
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Всего наилучшего,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
С любовью,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Я вас люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj
体に気をつけてね
Люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj