Portugisiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

佐藤君へ
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
佐藤君へ
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎くんへ
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎くんへ
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informellt, används när man adresserar en partner
お手紙ありがとう。
Obrigado por sua carta.
Används när du svarar på korrespondens
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
長い間連絡してなくてごめんね。
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
しばらく連絡を取ってなかったね。
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

・・・・をお知らせします。
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を報告します。
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・をお知らせます。
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
・・・・がよろしく言っていました。
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・によろしく言っておいてね。
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を待っています。
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsbrev
はやく返事を書いてね。
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
・・・・の時は連絡してください。
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
なにか報告があったらまた教えてください。
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
じゃあね
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
またね
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
体に気をつけてね
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj