Koreanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

佐藤君へ
소연이에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
부모님께,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
佐藤君へ
안녕 현주야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎くんへ
야 미영아,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎くんへ
미영,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
내 사랑에게,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
사랑하는 현정씨
Informellt, används när man adresserar en partner
お手紙ありがとう。
편지 주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Används när du svarar på korrespondens
長い間連絡してなくてごめんね。
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
しばらく連絡を取ってなかったね。
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

・・・・をお知らせします。
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
...관련 계획이 있나요?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を報告します。
...을 알려주게 되어 기뻐.
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・をお知らせます。
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
・・・・がよろしく言っていました。
...도 안부를 물으십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・によろしく言っておいてね。
...께도 안부 전해 주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を待っています。
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Används när du vill få ett svarsbrev
はやく返事を書いてね。
빨리 답장 주세요.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
・・・・の時は連絡してください。
... 이면 답장을 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
なにか報告があったらまた教えてください。
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
사랑합니다.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
그리운 마음 담아 ... 가.
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
じゃあね
그리운 마음 담아 ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
またね
감사하며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
... 드림 (보냄)
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
사랑을 보내며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
体に気をつけてね
사랑하는 마음으로,
Informellt, används när du skriver till din familj