Kinesiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

佐藤君へ
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
佐藤君へ
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎くんへ
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎くんへ
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
最亲爱的约翰,
Informellt, används när man adresserar en partner
お手紙ありがとう。
谢谢您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
長い間連絡してなくてごめんね。
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
しばらく連絡を取ってなかったね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

・・・・をお知らせします。
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
你有没有...的计划?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を報告します。
很高兴宣布...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
听到...我非常高兴
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・をお知らせます。
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
・・・・がよろしく言っていました。
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・によろしく言っておいてね。
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsbrev
はやく返事を書いてね。
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
・・・・の時は連絡してください。
当...,请回复
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
なにか報告があったらまた教えてください。
如果你有更多消息时,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
我爱你。
Används när du skriver till din partner
じゃあね
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
またね
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
体に気をつけてね
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj