Italienska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

佐藤君へ
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
佐藤君へ
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎くんへ
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎くんへ
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
Amore mio,
Informellt, används när man adresserar en partner
お手紙ありがとう。
Grazie per avermi scritto.
Används när du svarar på korrespondens
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
長い間連絡してなくてごめんね。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
しばらく連絡を取ってなかったね。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

・・・・をお知らせします。
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を報告します。
Sono felice di annunciarti che...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Sono davvero felice di sapere che...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・をお知らせます。
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
・・・・がよろしく言っていました。
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・によろしく言っておいてね。
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を待っています。
Spero di avere presto tue notizie.
Används när du vill få ett svarsbrev
はやく返事を書いてね。
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
・・・・の時は連絡してください。
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
なにか報告があったらまた教えてください。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
じゃあね
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
またね
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Con tanto amore
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj
体に気をつけてね
Con affetto,
Informellt, används när du skriver till din familj