Franska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

佐藤君へ
Cher Benjamin,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
Chère Maman / Cher Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
Cher Oncle Jeremy,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
佐藤君へ
Salut Sylvain,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎くんへ
Coucou Daniel,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎くんへ
Victor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
Mon chéri / Ma chérie,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
Mon très cher Christophe,
Informellt, används när man adresserar en partner
お手紙ありがとう。
Merci pour votre lettre.
Används när du svarar på korrespondens
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Används när du svarar på korrespondens
長い間連絡してなくてごめんね。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
しばらく連絡を取ってなかったね。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

・・・・をお知らせします。
Je t'écris pour te dire que...
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を報告します。
J'ai la joie de vous annoncer que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・をお知らせます。
J'ai le regret de vous informer que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
・・・・がよろしく言っていました。
...envoie ses salutations.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・によろしく言っておいてね。
Dis bonjour à... de ma part.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を待っています。
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Används när du vill få ett svarsbrev
はやく返事を書いてね。
Écris-moi vite.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
・・・・の時は連絡してください。
Écris-moi quand...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
なにか報告があったらまた教えてください。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
Prends soin de toi.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
Je t'aime.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
Tous mes vœux,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
じゃあね
Amitiés,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
またね
Amicalement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Bien à vous/toi,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Tendrement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Bises,
Informellt, används när du skriver till din familj
体に気をつけてね
Bisous,
Informellt, används när du skriver till din familj