Engelska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

佐藤君へ
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
佐藤君へ
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎くんへ
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎くんへ
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
Dearest John,
Informellt, används när man adresserar en partner
お手紙ありがとう。
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
長い間連絡してなくてごめんね。
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
しばらく連絡を取ってなかったね。
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

・・・・をお知らせします。
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を報告します。
I am delighted to announce that…
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・をお知らせます。
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
・・・・がよろしく言っていました。
…sends his / her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・によろしく言っておいてね。
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsbrev
はやく返事を書いてね。
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
・・・・の時は連絡してください。
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
なにか報告があったらまた教えてください。
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
I love you.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
じゃあね
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
またね
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
体に気をつけてね
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj