Thailändska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Caro Luca,
เรียน จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
ว่าไง จอห์น
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
จอห์น
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
ที่รักของฉัน
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
สุดที่รักของฉัน
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per avermi scritto.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Sono davvero felice di sapere che...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ti manda i suoi saluti.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Spero di avere presto tue notizie.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi presto.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi non appena...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
ฉันรักคุณ
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
ขอให้โชคดี
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Con i migliori auguri
ขอให้โชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
โชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
ด้วยความรักยิ่ง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tanti cari saluti
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informellt, används när du skriver till din familj
Con affetto,
รักอย่างมาก
Informellt, används när du skriver till din familj