Svenska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Caro Luca,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Hej mamma/pappa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Hejsan John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Halloj John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Min kära,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Min älskling,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Min käre John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per avermi scritto.
Tack för ditt brev.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Har ni några planer för ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Sono davvero felice di sapere che...
Det glädjer mig att höra att ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ti manda i suoi saluti.
... hälsar.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Hälsa ... från mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Spero di avere presto tue notizie.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi presto.
Skriv tillbaka snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi non appena...
Skriv gärna tillbaka när ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Meddela mig då du vet något mer.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Varma hälsningar,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Con i migliori auguri
Hjärtliga hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Hjärtligaste hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Jag önskar dig allt gott,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Många kramar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tanti cari saluti
Kramar,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con affetto,
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj