Ryska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Caro Luca,
Дорогой Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Дорогая мама/папа
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Дорогой дядя Петя,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Привет, Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Здорово, Иван,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Иван,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Любимый (ая),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Дорогой мой...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Милый Иван,
Informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per avermi scritto.
Спасибо за письмо.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Извини, что так долго не писал(а)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Мы так давно не общались
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
С удовольствием сообщаю, что...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Sono davvero felice di sapere che...
Я был рад услышать, что...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Я так сожалею о...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ti manda i suoi saluti.
... тоже шлет привет.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Передай ... привет от меня.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Spero di avere presto tue notizie.
Надеюсь на скорый ответ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi presto.
Ответь как можно скорее
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi non appena...
Напиши, если/когда...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Береги себя.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Я тебя люблю.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
С наилучшими пожеланиями
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Con i migliori auguri
С наилучшими пожеланиями,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
С уважением..
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Всего наилучшего,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
С любовью,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tanti cari saluti
Я вас люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con affetto,
Люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj