Portugisiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Caro Luca,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per avermi scritto.
Obrigado por sua carta.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Sono davvero felice di sapere che...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ti manda i suoi saluti.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Spero di avere presto tue notizie.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi presto.
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi non appena...
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Con i migliori auguri
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tanti cari saluti
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con affetto,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj