Nederländska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Caro Luca,
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Lieve Jan
Informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per avermi scritto.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Sono davvero felice di sapere che...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ti manda i suoi saluti.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Spero di avere presto tue notizie.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi presto.
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi non appena...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Con i migliori auguri
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tanti cari saluti
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con affetto,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj