Koreanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Caro Luca,
소연이에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
부모님께,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
안녕 현주야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
야 미영아,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
미영,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
내 사랑에게,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
사랑하는 현정씨
Informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per avermi scritto.
편지 주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
...관련 계획이 있나요?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Sono davvero felice di sapere che...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ti manda i suoi saluti.
...도 안부를 물으십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
...께도 안부 전해 주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Spero di avere presto tue notizie.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi presto.
빨리 답장 주세요.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi non appena...
... 이면 답장을 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
사랑합니다.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
그리운 마음 담아 ... 가.
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Con i migliori auguri
그리운 마음 담아 ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
감사하며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
... 드림 (보냄)
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
사랑을 보내며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tanti cari saluti
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
Con affetto,
사랑하는 마음으로,
Informellt, används när du skriver till din familj