Japanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Caro Luca,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
太郎くんへ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
太郎くんへ
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
太郎へ
Informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per avermi scritto.
お手紙ありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
長い間連絡してなくてごめんね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
・・・・をお知らせします。
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
・・・・を報告します。
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Sono davvero felice di sapere che...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ti manda i suoi saluti.
・・・・がよろしく言っていました。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
・・・・によろしく言っておいてね。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Spero di avere presto tue notizie.
お返事を待っています。
Används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi presto.
はやく返事を書いてね。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi non appena...
・・・・の時は連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
なにか報告があったらまた教えてください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Con i migliori auguri
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
またね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tanti cari saluti
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Con affetto,
体に気をつけてね
Informellt, används när du skriver till din familj