Finska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Caro Luca,
Hyvä John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Hei äiti / isä
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Hei setä Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Hei John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Heippa John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Rakas John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per avermi scritto.
Kiitos kirjeestäsi.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Sono davvero felice di sapere che...
Ilahduin kuullessani, että...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
On ikävää kertoa, että...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ti manda i suoi saluti.
... lähettää terveisiä.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Sano ... terveisiä minulta.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Spero di avere presto tue notizie.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi presto.
Kirjoita taas pian.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi non appena...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Pärjäilkää.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Rakastan sinua.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Terveisin,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Con i migliori auguri
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Kaikkea hyvää,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Rakkaudella,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tanti cari saluti
Rakkain terveisin,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con affetto,
Rakkaudella,
Informellt, används när du skriver till din familj