Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Caro Luca,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per avermi scritto.
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Sono davvero felice di sapere che...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ti manda i suoi saluti.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Spero di avere presto tue notizie.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi presto.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi non appena...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Con i migliori auguri
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tanti cari saluti
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con affetto,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj