Engelska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Caro Luca,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Dearest John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per avermi scritto.
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
I am delighted to announce that…
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Sono davvero felice di sapere che...
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ti manda i suoi saluti.
…sends his / her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Spero di avere presto tue notizie.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi presto.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi non appena...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
I love you.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Con i migliori auguri
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tanti cari saluti
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con affetto,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj