Danska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Caro Luca,
Kære John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Kære Mor / Far,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Kære Onkel Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Kære,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Kæreste,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Kæreste John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per avermi scritto.
Tak for dit brev,
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Det var godt at høre fra dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Har du lavet nogle planer den...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Sono davvero felice di sapere che...
Jeg var henrykt at høre om...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Jeg var så ked af at høre at...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ti manda i suoi saluti.
... siger hej.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Sig hej til... for mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Spero di avere presto tue notizie.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi presto.
Skriv tilbage snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Rispondimi non appena...
Skriv endelig tilbage når...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Have det godt.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Jeg elsker dig.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
De bedste ønsker,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Con i migliori auguri
Med de bedste ønsker,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Venligste hilsner,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Alt det bedste,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Kærligst,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tanti cari saluti
Masser af kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con affetto,
Meget kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj