Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Αγαπητέ Ιωάννη,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Γεια σου Γιαννάκη,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Έλα Γιαννάκη,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Γιαννάκη,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Αγάπη μου,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Αγάπη μου,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Έχεις σχέδια για...;
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
γράψε μου σύντομα.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Γράψε μου όταν...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Να σε καλά.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Σε αγαπώ.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
Τις καλύτερες ευχές μου,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Αγάπη,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Με τις καλύτερες ευχές,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Με αγάπη,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Με όλη μου την αγάπη,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Πολλή αγάπη,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj