Svenska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Cher Benjamin,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
Hej mamma/pappa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Jeremy,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut Sylvain,
Hejsan John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Daniel,
Halloj John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Victor,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
Min kära,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Min älskling,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon très cher Christophe,
Min käre John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre lettre.
Tack för ditt brev.
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
Har ni några planer för ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Det glädjer mig att höra att ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...envoie ses salutations.
... hälsar.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à... de ma part.
Hälsa ... från mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi vite.
Skriv tillbaka snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi quand...
Skriv gärna tillbaka när ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Meddela mig då du vet något mer.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
Varma hälsningar,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Amitiés,
Hjärtliga hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
Hjärtligaste hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
Jag önskar dig allt gott,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
Många kramar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
Kramar,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj