Spanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Cher Benjamin,
Querido Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
Mamá / Papá:
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Jeremy,
Querido tío José:
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut Sylvain,
Hola Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Daniel,
Hola Juan:
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Victor,
Juan:
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
Querido:
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mi amor:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon très cher Christophe,
Amado Juan:
Informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre lettre.
Gracias por su / tu carta.
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
Escribo para decirle / decirte que...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Me complace anunciar que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
Siento informarte que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Lamenté mucho cuando escuché que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...envoie ses salutations.
X te envía muchos cariños.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à... de ma part.
Saluda a X de mi parte.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Espero saber de ti pronto.
Används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi vite.
Escríbeme pronto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi quand...
Escríbeme cuando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Escríbeme cuando tengas más información.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
Cuídate / Cuídense
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
Te amo,
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
Cariños,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Amitiés,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
Mis mejores deseos,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
Con todo mi amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
Con todo mi amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
Con amor,
Informellt, används när du skriver till din familj